Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba Odsłon

 

Liczniki

Panel Administracyjny

Historia Powstania Krośnieńskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Krośnie został zarejestrowany jako oddział w grudniu 1983.r. Pierwszy Zarząd Związku został wybrany w marcu 1984.r. Na czele którego stanął nieżyjący już dziś kolega Józef Szul. Był to pierwszy Prezes Oddziału i główny inicjator powstania krośnieńskiego Oddziału Hodowców Kanarków w Krośnie. Po upływie I czteroletniej kadencji nowym Prezesem Oddziału został wybrany Zdzisław Seweryn, a jego zastępcą był kolega Tadeusz Kustroń. Na III kadencję ponownie został wybrany kolega Szul Józef., który pełnił obowiązki prezesa przez okres czterech lat. W 1996 roku nowym prezesem został wybrany kolega Bruno Ośmiałowski,który rok przed upływem kadencji obowiązki prezesa przekazał swemu zastępcy koledze Józefowi Bieni. Kolega Józef Bienia był prezesem naszego związku do marca 2004.r. W marcu 2004.r. po wyborach nowym prezesem został kolega Jan Wojtaszko,który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. W naszej długoletniej działalności docenić trzeba pracę kolegi Jerzego Wrony , który od 1995.r. do chwili obecnej jest naszym skarbnikiem. Oddział nasz od początku założenia należał do struktur Polskiego Związku Hodowców Kanarków z siedzibą w Katowicach. W 1995 roku gdy powstało Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Tarnowie , podjęto uchwałę o przejściu naszego oddziału w jego struktury. W 2007 roku na walnym zebraniu oddziału podjęto uchwałę o założeniu Krośnieńskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. W dniu 22.04.2007.r. powołano Komitet Założycielski, w składzie Jan Wojtaszko , Tadeusz Kustroń, Jerzy Wrona , który to zajął się sprawami rejestracji naszego stowarzyszenia . W dniu 12.07.2007.r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zostało zarejestrowane Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych . Na pierwszym walnym zebraniu został wybrany Zarząd Stowarzyszenia w skład którego weszły następujące osoby:

Jan Wojtaszko - Prezes Stowarzyszenia
Tadeusz Kustroń - Vice Prezes
Jerzy Wrona - Skarbnik
Henryk Jórasz - Sekretarz
Stanisław Urban - Członek Zarządu
Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut Stowarzyszenia i ma na celu:

Upowszechnianie hodowli kanarków i ptaków egzotycznych.
Pogłębianie fachowej wiedzy potrzebnej w hodowli ptaków.
Organizowanie konkursów i wystaw .
Organizowanie zjazdów , zebrań , kursów i odczytów dotyczących prowadzenia nowoczesnej hodowli ptaków i realizacji zadań statutowych.